Có 2 kết quả:

宽衣 kuān yī ㄎㄨㄢ ㄧ寬衣 kuān yī ㄎㄨㄢ ㄧ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Please take off your coat (honorific)

Từ điển Trung-Anh

Please take off your coat (honorific)

Một số bài thơ có sử dụng