Có 2 kết quả:

宽展 kuān zhǎn寬展 kuān zhǎn

1/2

kuān zhǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

happy

kuān zhǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

happy