Có 2 kết quả:

闊躡 kuò niè阔蹑 kuò niè

1/2

kuò niè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stride (formal writing)

kuò niè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stride (formal writing)