Có 1 kết quả:

拉克替醇 lā kè tì chún

1/1

lā kè tì chún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lactitol, a sugar alcohol