Có 1 kết quả:

喇叭裙 lǎ bā qún

1/1

lǎ bā qún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

flared skirt