Có 2 kết quả:

蓝色剂 lán sè jì藍色劑 lán sè jì

1/2

lán sè jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Agent Blue

lán sè jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Agent Blue