Có 2 kết quả:

闌尾切除術 lán wěi qiē chú shù ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ ㄑㄧㄝ ㄔㄨˊ ㄕㄨˋ阑尾切除术 lán wěi qiē chú shù ㄌㄢˊ ㄨㄟˇ ㄑㄧㄝ ㄔㄨˊ ㄕㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

appendectomy (medicine)

Từ điển Trung-Anh

appendectomy (medicine)