Có 2 kết quả:

蓝细菌 lán xì jūn藍細菌 lán xì jūn

1/2

lán xì jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)

lán xì jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)