Có 2 kết quả:

蓝细菌 lán xì jūn ㄌㄢˊ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ藍細菌 lán xì jūn ㄌㄢˊ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)

Từ điển Trung-Anh

Cyanobacteria (blue-green algae)