Có 2 kết quả:

蓝须夜蜂虎 lán xū yè fēng hǔ ㄌㄢˊ ㄒㄩ ㄜˋ ㄈㄥ ㄏㄨˇ藍鬚夜蜂虎 lán xū yè fēng hǔ ㄌㄢˊ ㄒㄩ ㄜˋ ㄈㄥ ㄏㄨˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-bearded bee-eater (Nyctyornis athertoni)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) blue-bearded bee-eater (Nyctyornis athertoni)