Có 2 kết quả:

劳动营 láo dòng yíng勞動營 láo dòng yíng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) labor camp
(2) prison camp with hard labor

Từ điển Trung-Anh

(1) labor camp
(2) prison camp with hard labor