Có 2 kết quả:

劳务合同 láo wù hé tong ㄌㄠˊ ㄨˋ ㄏㄜˊ 勞務合同 láo wù hé tong ㄌㄠˊ ㄨˋ ㄏㄜˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

service contract

Từ điển Trung-Anh

service contract