Có 2 kết quả:

老字号 lǎo zì hào老字號 lǎo zì hào

1/2

lǎo zì hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shop, firm, or brand of merchandise with a long-established reputation

lǎo zì hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shop, firm, or brand of merchandise with a long-established reputation