Có 2 kết quả:

乐捐 lè juān樂捐 lè juān

1/2

lè juān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to donate

lè juān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to donate

Một số bài thơ có sử dụng