Có 2 kết quả:

乐子 lè zi樂子 lè zi

1/2

lè zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fun
(2) pleasure
(3) laughing matter