Có 2 kết quả:

棱柱 léng zhù稜柱 léng zhù

1/2

léng zhù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

prism

léng zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

prism