Có 1 kết quả:

瓼 lǐ wǎ

1/1

lǐ wǎ

U+74FC, tổng 11 nét, bộ wǎ 瓦 + 7 nét
phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

centiwatt (old)

Tự hình 1