Có 2 kết quả:

栗斑腹鵐 lì bān fù wú栗斑腹鹀 lì bān fù wú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Jankowski's bunting (Emberiza jankowskii)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Jankowski's bunting (Emberiza jankowskii)