Có 2 kết quả:

利得稅 lì dé shuì ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˋ利得税 lì dé shuì ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

profit tax

Từ điển Trung-Anh

profit tax