Có 2 kết quả:

厉声 lì shēng厲聲 lì shēng

1/2

lì shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stern voice

lì shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stern voice