Có 2 kết quả:

炼铁 liàn tiě煉鐵 liàn tiě

1/2

liàn tiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

smelting iron

liàn tiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

smelting iron