Có 2 kết quả:

炼铁厂 liàn tiě chǎng煉鐵廠 liàn tiě chǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

iron foundry

Từ điển Trung-Anh

iron foundry