Có 2 kết quả:

量計 liáng jì量计 liáng jì

1/2

liáng jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gauge

liáng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gauge