Có 1 kết quả:

菱形 líng xíng

1/1

líng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rhombus