Có 2 kết quả:

流程图 liú chéng tú流程圖 liú chéng tú

1/2

liú chéng tú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

flow chart

liú chéng tú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

flow chart