Có 2 kết quả:

鸕鶿 lú cí鸬鹚 lú cí

1/2

lú cí [lú sī]

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cormorant