Có 2 kết quả:

炉架 lú jià爐架 lú jià

1/2

lú jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

grate

lú jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

grate