Có 2 kết quả:

炉灶 lú zào爐灶 lú zào

1/2

lú zào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stove

lú zào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stove