Có 2 kết quả:

鋁合金 lǚ hé jīn ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ铝合金 lǚ hé jīn ㄏㄜˊ ㄐㄧㄣ

1/2

Từ điển Trung-Anh

aluminum alloy

Từ điển Trung-Anh

aluminum alloy