Có 2 kết quả:

鋁合金 lǚ hé jīn铝合金 lǚ hé jīn

1/2

lǚ hé jīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

aluminum alloy

lǚ hé jīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

aluminum alloy