Có 2 kết quả:

綠背山雀 lǜ bèi shān què绿背山雀 lǜ bèi shān què

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green-backed tit (Parus monticolus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) green-backed tit (Parus monticolus)