Có 2 kết quả:

滤色镜 lǜ sè jìng濾色鏡 lǜ sè jìng

1/2

lǜ sè jìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

color filter

lǜ sè jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

color filter