Có 2 kết quả:

螺杆 luó gǎn螺桿 luó gǎn

1/2

luó gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

screw

luó gǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

screw