Có 2 kết quả:

螺丝母 luó sī mǔ螺絲母 luó sī mǔ

1/2

luó sī mǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nut (female component of nut and bolt)

luó sī mǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nut (female component of nut and bolt)