Có 1 kết quả:

螺旋曲面 luó xuán qū miàn ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄑㄩ ㄇㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

spiral surface