Có 1 kết quả:

螺旋曲面 luó xuán qū miàn

1/1

luó xuán qū miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spiral surface