Có 1 kết quả:

螺旋藻 luó xuán zǎo ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ ㄗㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) spiral algae
(2) spirulina (dietary supplement)