Có 1 kết quả:

裸照 luǒ zhào

1/1

luǒ zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nude photograph