Có 2 kết quả:

脈衝 mài chōng脉冲 mài chōng

1/2

mài chōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pulse (physics)

mài chōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pulse (physics)