Có 1 kết quả:

慢性疼痛 màn xìng téng tòng ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

chronic pain