Có 1 kết quả:

茫然失措 máng rán shī cuò ㄇㄤˊ ㄖㄢˊ ㄕ ㄘㄨㄛˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

at a loss (idiom)