Có 1 kết quả:

毛象 máo xiàng

1/1

máo xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mammoth