Có 1 kết quả:

眉目 méi mu ㄇㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) progress
(2) prospect of solution
(3) sign of positive outcome

Một số bài thơ có sử dụng