Có 1 kết quả:

煤山雀 méi shān què ㄇㄟˊ ㄕㄢ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) coal tit (Periparus ater)