Có 1 kết quả:

美洛昔康 měi luò xī kāng

1/1

měi luò xī kāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

meloxicam (anti-inflammatory drug)