Có 1 kết quả:

美味可口 měi wèi kě kǒu ㄇㄟˇ ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ ㄎㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) delicious
(2) tasty