Có 2 kết quả:

美饌 měi zhuàn美馔 měi zhuàn

1/2

měi zhuàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

delicacy

měi zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

delicacy