Có 1 kết quả:

妹夫 mèi fu ㄇㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

younger sister's husband