Có 1 kết quả:

妹妹 mèi mèi

1/1

mèi mèi [mèi mei]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

em gái