Có 2 kết quả:

門禁 mén jìn门禁 mén jìn

1/2

mén jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

guarded entrance

mén jìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

guarded entrance