Có 2 kết quả:

門釦 mén kòu门扣 mén kòu

1/2

mén kòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

door latch

mén kòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

door latch