Có 2 kết quả:

門前 mén qián门前 mén qián

1/2

mén qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

in front of the door