Có 2 kết quả:

弥合 mí hé彌合 mí hé

1/2

mí hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cause a wound to close up and heal

mí hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to cause a wound to close up and heal